Aktualności

komisja
News
/
21 września 2016

Drewno energetyczne – posiedzenie Komisji Leśno-Drzewnej GDLP

SZCZEGÓŁY
DATA
21 września 2016

komisja_lesno-drzewna

Przedstawiciele Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl – jako członkowie Komisji Leśno-Drzewnej powołanej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych biorą czynny udział w pracach nad nowymi zasadami sprzedaży drewna w LP, w tym drewna energetycznego. Zarządzenie obejmuje szesnaście zagadnień dotyczących m.in. rozwiązań służących oznaczaniu surowca drzewnego (w tym również drewna energetycznego) pod kątem przyszłych nabywców, a także kwestii związanych z funkcjonowaniem portalu e-drewno.

drewno_e

Posiedzenia Komisji Leśno-Drzewnej odbywają się cyklicznie w dniach 9.08.2016 r., 23.08.2016 r., 21.09.2016 r.
Oficjalne powołanie do Komisji Leśno-Drzewnej przedstawicieli KRAJOWEGO SPISU UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY:
powolanie_komisja_drzewna_a-sarnaszekpowolanie_komisja_drzewna_a-kedziora