CO TO JEST STANDARD SNS

Standard SWP-SNS:2015 został przygotowany przez Komitet Techniczny, w którego skład weszli specjaliści i eksperci z branży, będący przedstawicielami producentów, pośredników, wytwórców energii, jednostek certyfikujących i przede wszystkim środowiska naukowego. Sekretariat Komitetu prowadzony jest przez BIOCONTROL Sp. z o.o.

Standard prywatny SWP-SNS:2015 stanowi udokumentowany zbiór zasad dotyczących realizacji wymagań w zakresie obowiązków podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, w tym biomasę leśną (drewno energetyczne), ale także biomasę pochodzenia nieleśnego tzw. AGRO (biomasę lokalną).

SWP-SNS:2015 jest zbiorem wymagań ogólnych dla systemu opartego na zasadach należytej staranności tzw. SNS i stanowi część ogólną z serii SWP-SNS:2015 wymienionych poniżej:

SWP-SNS:2015/Cześć:1 System Należytej Staranności – Wymagania szczegółowe dla wytwórcy energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła z biomasy wytwarzanej w instalacji odnawialnego źródła energii.

SWP-SNS:2015/Cześć:2 System Należytej Staranności – Wymagania szczegółowe dla pośrednika w obrocie biomasą na cele energetyczne.

SWP-SNS:2015/Cześć:3 System Należytej Staranności – Wymagania szczegółowe dla producenta biomasy na cele energetyczne.