Aktualności

p2
News
/
1 czerwca 2017

Certyfikaty SNS wydane przez TUV SUD Polska Sp. z o.o. już w BAZIE KSUB.PL

SZCZEGÓŁY
DATA
1 czerwca 2017

Mamy przyjemność poinformować, że certyfikaty zgodności  Systemu Należytej Staranności wydane dla firm:

  • PASSA S.C. – Certyfikat SNS nr TSP-SNS-006.01

  • MULTON Sp. z o.o. – Certyfikat SNS nr TSP-SNS-001.03

przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Polska Sp. z o.o. zostały zarejestrowane w bazie podmiotów certyfikowanych KSUB.PL

Certyfikat systemu SNS potwierdza spełnienie wymagań dla zrównoważonej biomasy stałej w postaci drewna energetycznego oraz biomasy lokalnej oraz obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w zakresie oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia bilansu masy.

Aktualność certyfikatów SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów: http://ksub.pl/baza-certyfikatow/