Aktualności

News
/
8 marca 2016

Ceny zielonych certyfikatów w lutym

SZCZEGÓŁY
DATA
8 marca 2016

W lutym br. ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii w porównaniu ze styczniem nieznacznie wzrosły. Były jednak niższe niż przed rokiem.
Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A (zielone certyfikaty) wyniosła 115,74 zł/MWh, wzrastając w skali miesiąca o 0,97 zł/MWh, a w stosunku do ubiegłego roku spadając o 33,08 zł/MWh (148,82 w lutym 2015 r.).
tabela

Źródło: gramwzielone.pl, dostęp 8.03.2016.