Aktualności

decyzja_bpic
News
/
20 października 2016

BPIC Sp. z o.o. – kolejna jednostka certyfikująca, która uzyskała autoryzację do certyfikacji biomasy na cele energetyczne

SZCZEGÓŁY
DATA
20 października 2016

BPIC Sp. z o.o. Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń otrzymał autoryzację do certyfikacji biomasy na cele energetyczne.

W dniu 10 października 2016 r. jednostka certyfikująca BPIC Sp. z o.o. Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń z siedzibą w Warszawie (www.bpic.pl) uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację o numerze 3-2016/SWP-SNS/KSUB do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO.

Decyzja o uzyskaniu autoryzacji Nr 3-2016/SWP-SNS/KSUB – POBIERZ TUTAJ.

Certyfikacja biomasy stałej na cele energetyczne jest jednym z modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy przeznaczanej do produkcji energii elektrycznej z OZE. Wymóg uwierzytelniania pochodzenia spalanej biomasy stosowany jest przez energetykę zawodową w ramach korzystania z systemu wsparcia dla wytwarzania zielonej energii.

Certyfikacja biomasy na cele energetyczne funkcjonuje od 2014 r. i obecnie kilkadziesiąt podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw, zarówno przedstawicieli producentów biomasy, operatorów logistycznych jak i wytwórców energii z OZE, uzyskało certyfikat systemu należytej staranności tzw. SNS wydany przez autoryzowane jednostki certyfikujące.

Informacje o autoryzowanych jednostkach certyfikujących oraz podmiotów które uzyskały certyfikat SNS znajdują się na stronie Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl

4

Serdecznie gratulujemy!