Aktualności

,
News
/
19 listopada 2016

Aukcja dla odnawialnych źródeł energii w 2017 r. szansą dla jednostek biomasowych?

SZCZEGÓŁY
DATA
19 listopada 2016

Jak poinformował 18.11.2016 r. Minister energii Krzysztof Tchórzewski – projekt rozporządzenia na temat przyszłorocznej aukcji został zatwierdzony. Przyszłoroczną aukcję dla odnawialnych źródeł energii liczy się na kilkanaście miliardów złotych.

ME

Ministerstwo Energii wyraźnie sygnalizuje kierunki wsparcia dla OZE, a przede wszystkim chodzi o to, aby energia odnawialna była „bardziej przewidywalna”, co może sygnalizować większe wsparcie dla takich technologii jak biomasa czy biogaz i określenie perspektywy na najbliższe 10 lat z perspektywą do 15 lat.

Zatwierdzony projekt rozporządzenia na temat przyszłorocznej aukcji dla OZE, trafi teraz do uzgodnień międzyresortowych.

Projektu nie umieszczono na razie na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Minister energii zapewnił jednak, że inwestorzy będą mogli poznać zasady przyszłorocznej aukcji na przełomie roku.

ME planuje też przeprowadzenie aukcji, która umożliwi migrację elektrowni biogazowych i małych elektrowni wodnych z systemu zielonych certyfikatów do nowego systemu wsparcia.

 

Źródło: www.gramwzielone.pl